Privacy policy

DATA PROTECTION NOTICE

This data protection notice applies to all personal data that you provide to us or that we collect and process when you use the website www.nikulipe.com of Nikulipe UAB (legal entity code 305189166, registered office address: Konstitucijos pr. 21C, 08105 Vilnius, Republic of Lithuania).

Purpose

Nikulipe UAB handles your data provided in the contact form of the website (name, surname, e-mail, subject, time of the message, and other information provided) so that we may contact you and provide you with information.

Basis

Nikulipe UAB processes data based on your consent, which you express by submitting your personal data in the contact form on the website.

Retention period

We process and store all of your personal data for no longer than is necessary for the purposes set out in this notice. Nikulipe UAB will process your data provided in the contact form for 2 years. Cookie retention periods are provided in the table below.

Data transfer

We may transfer your personal data to third parties for processing, who help us to administer our website, store its data and provide services. Such parties may include database software vendors, database administration service providers, cloud service providers, and so on.

Cookies

We use cookies to make our website work. These cookies are necessary for the functioning of our website. You may disable these cookies by changing your browser settings. However, please note that by disabling necessary cookies you may be unable to use our website to the fullest extent.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around and navigate the website and use its features.

Functional cookies

Functional cookies record information about choices you have made and allow to tailor the website to you. Nikulipe UAB uses functional cookies to remember choices you make such as language preference or other online settings and provides personalized or enhanced features that you select, so that next time you visit you won’t have to enter all this information again.

Analytics cookies

Nikulipe UAB uses those cookies to gather information about the way visitors use our website. These statistics provide us with insight into how often our webpage is visited, where on our website our visitors spend the most time, how often they interact with a page or part of a page, this allows us to make the structure, navigation, and content of our website as user-friendly as possible.

Advertising cookies

These cookies are used to help measure the delivery and the performance of advertising campaigns and limit the number of times you see an advert. Third-party targeted advertising cookies may be placed on your device by third-party advertisers, ad networks, data exchanges, marketing analytics, and other service providers.

We use the following cookies:

Cookie name Category Purpose Retention period
_ga Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, session, campaign data and keep track of site usage for the site’s analytics report. The cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to identify unique visitors. 2 years
_gid Analytics This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information on how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website is doing. The data collected includes the number of visitors, the source where they have come from, and the pages visited in an anonymous form. 1 day
_gat_gtag_UA_
162751101_1
Analytics This cookie is set by Google and is used to distinguish users. 1 minute

 

Your rights

You have the following rights regarding your personal data:

  • request that Nikulipe UAB grant access to the data and rectify or delete the data, or restrict the processing of the data;
  • the right to object to the processing of data;
  • the right to receive personal data in a structured, commonly used and computer-readable format (right to data portability);
  • the right to withdraw consent;
  • the right to lodge a complaint with supervisory authority.

 

Contacts

You can exercise your rights by contacting Nikulipe UAB by e-mail. email dpo@nikulipe.com.

Validity and amendments

This privacy notice is effective from 1 April 2020 If we change this privacy notice, we will post an updated version on our website. Changes and/or additions to the privacy notice shall take effect after their publication on the website.

DUOMENŲ APSAUGOS PRANEŠIMAS

Šis duomenų apsaugos pranešimas taikomas visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome Jums naudojantis “Nikulipe“, UAB (juridinio asmens kodas 305189166, registruotos buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, 08105 Vilnius, Lietuvos Respublika) interneto svetaine www.nikulipe.com.

Tikslas

“Nikulipe”, UAB tvarko Jūsų duomenis pateiktus interneto svetainės kontaktų formoje (vardas, pavardė, el. paštas, tema, žinutės laikas ir kita pateikta informacija), tam, kad galėtume susisiekti su Jumis ir pateikti informaciją.

Pagrindas

UAB „Nikulipe“ tvarko duomenis remdamasi Jūsų sutikimu, kurį išreiškiate pateikdami savo asmens duomenis interneto svetainės kontaktų formoje.

Saugojimo terminas

Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Kontaktų formoje pateiktus Jūsų duomenis “Nikulipe”, UAB tvarkys 2 metus. Slapukų saugojimo periodai yra pateikti lentelėje žemiau.

Duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę, saugoti jos duomenis bei teikti paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

Slapukai

Mes naudojame slapukus, kad mūsų svetainė veiktų. Šie slapukai yra būtini mūsų svetainės veikimui. Šiuos slapukus galite išjungti pakeisdami savo naršyklės nustatymus. Tačiau atminkite, kad išjungę būtinus slapukus, jūs negalėsite visapusiškai naudotis mūsų svetaine.

Griežtai reikalingi slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad galėtumėte judėti ir naršyti svetainėje bei naudotis jos funkcijomis.

Funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai įrašo informaciją apie jūsų pasirinkimus ir leidžia jums pritaikyti svetainę. “Nikulipe”, UAB naudoja funkcinius slapukus, kad atsimintų jūsų pasirinkimus, pvz., kalbos pasirinkimą ar kitus internetinius nustatymus, ir suteiktų pasirinktų individualizuotų ar patobulintų funkcijų, kad kitą kartą apsilankę jums nereikėtų vėl įvesti visos šios informacijos.

Analitikos slapukai

“Nikulipe”, UAB naudoja šiuos slapukus rinkdama informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Ši statistika suteikia mums informacijos apie tai, kaip dažnai lankomas mūsų tinklalapis, kur mūsų svetainėje lankytojai praleidžia daugiausiai laiko, kaip dažnai jie sąveikauja su puslapiu ar puslapio dalimi, tai leidžia mums sukurti struktūrą, naršymą ir turinį, kad mūsų svetainė būtų kuo patogesnė vartotojui.

Reklaminiai slapukai

Šie slapukai naudojami siekiant įvertinti reklamos kampanijų pristatymą ir našumą bei apriboti, kiek kartų matote reklamas. Trečiųjų šalių reklamos slapukus gali nukreipti jūsų įrenginys trečiųjų šalių reklamuotojai, reklamų tinklai, duomenų mainų, rinkodaros analizės ir kiti paslaugų teikėjai.

Mes naudojame šiuos slapukus:

Slapuko pavadinimas Kategorija Tikslas Saugojimo terminas
_ga Analitiniai Šį slapuką įdiegė Google Analytics. Slapukas naudojamas lankytojo, seanso, kampanijos duomenims apskaičiuoti ir svetainės analitikos ataskaitai sekti svetainės naudojimą. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti. 2 metai
_gid Analitiniai Šį slapuką įdiegė Google Analytics. Slapukas naudojamas informacijai apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine, saugoti ir padeda sukurti svetainės veiklos analitinę ataskaitą. Surenkami duomenys apima lankytojų skaičių, šaltinį, iš kur jie atvyko, ir anonimiškai aplankytus puslapius. 1 diena
_gat_gtag_UA_
162751101_1
Analytiniai Šį slapuką nustato „Google“ ir jis naudojamas vartotojams atskirti. 1 minutė

 

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad “Nikulipe”, UAB leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

 

Kontaktai

Savo teisėmis galite pasinaudoti susisiekdami su UAB „Nikulipe“ el. paštu dpo@nikulipe.com.

Galiojimas ir pakeitimai

Šis privatumo pranešimas įsigalioja nuo 2020 m. balandžio 1 d. Atsiradus pakeitimams, svetainėje paskelbsime atnaujintą versiją, kurios pakeitimai ir (arba) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo svetainėje.